Основні положення плану ведення господарства в ДП «Млинівське ЛГ»

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Млинівське ЛГ»

___.____ 2018 року

 

Державне агентство лісових ресурсів України

Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Млинівське лісове господарство»

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Млинівське  ЛГ»

 

Цілі ведення господарства

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів. Підвищення грунтозахисних , санітарно-гігієнічних , оздоровчих, естетичних ,корисних функцій лісу.

 

 

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Підприємство розташоване в західній частині Рівненської області  на території Дубенського, Демидівського, Млинівського та Радивилівського адміністративних районів. Район розташування лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області із дуже слабо розвинутою промисловістю. Провідною галузю народного господарства є сільське господарство направлене на вирощування зернових культур і цукрового буряка, а в останні роки і на вирощування рапсу. Переробкою деревини займаються приватні підприємці. Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп складає 13,7%. Ліси на території району розташовані нерівномірно.

 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо)

Станом на  01.01.2018 року облікова чисельність прачюючих на підприємстві становить     116 чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з 4-ма лісництвами (Вовковиївське, Дублянське, Млинівське, Острожецьке), які діляться на 8  майстерських дільниці.

 

Опис лісів підприємства:

площа лісів лісгоспу становить16516,9 га

запас загальний -3405,10 тис.куб.м

запас  на1 га- 206 кбм.

середній вік – 59 років

породний склад – Сз, Яле, Мдє, Дз, Гз, Яз, Клг, Бп, Ос, Лпд

річний приріст – 5,8 м3/га

 

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні

ліси природоохоронного,наукового призначення займають площу – 83,8  га

рекреаційно-оздоровчі ліси – 948,1  га

захисні ліси-3318,2 га

4350,1  га

 

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)

заготівля деревини – 36461  м3

лісоматеріали круглі - 7501 м3

дровяна деревина для технологічних потреб – 5557  м3

паливна деревина – 23403  м3

 

Відсоток використання річного приросту

-         38,1 %

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована

Середньомісяцна заробітна плата одного штатного працюючого за 2017 рік склала 11050 грн. запланований показник на 2018 рік – 8458  грн.

 

Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету

В 2018 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 2,964 млн. грн.

 

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб

- забезпечено

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;

В 2018 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить –89 га

 

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на території підприємства;

Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить86,1 га, в т.ч.:

-         заказники місцевого значення – 3 обєкти на площі25,6 га

-         памятки природи  - 2 обєкт на площі38,5 га

-         заповідні урочища місцевого значення  - 4 обєкти на площі22,0 га.

Рослини занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Млинівського лісгоспу :

-         Підсніжник білосніжний

-         Кочурка чемерникоподібна

-         Цибуля ведмежа

-         Конвалія травнева

 

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.

Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є :

-         Охорона від незаконних рубок та браконьєрства

-         Заборона або обмежена господарська діяльність

-         Підтримання належного санітарного стану

-         Захист від викиду побутового сміття та його прибирання.

 

 

Директор

ДП «Млинівський лісгосп»                                                                                          О.В. Целюх