2018

Види моніторингу, що провадяться у ДП «Млинівське ЛГ» у 2018 році

Вид моніторингу

Хто проводить

Інструкція, якою керується виконавець

Перелік документів, які підтверджують проведення моніторингу у 2018 році.

1

2

3

4

5

1.

Складання статистичної виробничо-фінансової звітності лісгосп Інструкція з обліку лісопродукції Ф. 10-лг за 2018 рік

2.

Складання статистичної виробничо-фінансової звітності лісгосп Інструкція з обліку лісопродукції Ф. 3-лг за 2018 рік

3.

Складання статистичної фінансової звітності лісгосп Інструкція з ведення бухгалтерського обліку Баланс Ф 1 за 2018 рік

4.

Складання статистичної виробничої  звітності лісгосп Методичні вказівки з відведення та таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах ДАЛРУ Акти огляду місць заготівлі деревини за 2018 рік

5.

Складання статистичної виробничої  звітності лісгосп Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів 2010 року Технічне приймання, інвентаризація та облік лісокультурних об’єктів за 2018 рік

6.

Складання статистичної виробничої  звітності лісгосп Санітарні правила в лісах України, матеріали лісовпорядкування Санітарний огляд лісів за 2018 рік

7.

Складання статистичної фінансової  звітності лісгосп Інструкція з ведення бухгалтерського обліку Звіт про сукупний дохід Ф 2 за 2018 рік

10.

Моніторинг стану лісів ВО «Укрдержліспроект» лісгосп Методичні рекомендації з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів І рівня Моніторинг за 2018 рік

11.

Моніторинг ефективності проведення лісогосподарських і природоохоронних заходів лісгосп Інструкція можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів Результати моніторингу за 2018 рік

12.

Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених заходів лісгосп Наказ «Про затвердження ознак ОЦЗЛ, їх визначення, охорону і моніторинг» № 195-4 від 29.06.2018 р. Результати моніторингу за 2018 рік

13.

Моніторинг рідкісних і зникаючих видів флори і фауни лісгосп Наказ «Про виявлення рідкісних видів, їх охорону і моніторинг по ДП «Млинівський ЛГ» № 116 від 13.03.2017 р. Результати моніторингу за 2018 рік

 

 

Директор

ДП «Млинівський лісгосп»                                                                                О.В. Целюх

 

 

Примітка:

До моніторингу можна віднести таку діяльність:

А) Види моніторингу, що виконуються самим підприємством:

 • складання статистичної (виробничої і фінансової) звітності підприємства;
 • облік лісових ресурсів, що вилучається з лісу у вигляді лісової продукції;
 • перевірки дотримання чинного законодавства при виконанні лісогосподарських заходів (які оформлюються у вигляді актів перевірок, виконаних робіт, огляду лісосік тощо);
 • облік шкідників і хвороб лісу тощо.

 

Б) Види моніторингу, що виконуються вищими інстанціями та державними контролюючими органами:

 • перевірки діяльності підприємства вищими інстанціями (обласними управліннями лісового та мисливського господарства) та державними контролюючими органами (КРУ, обласними управліннями охорони навколишнього природного середовища, інспекціями з охорони праці тощо).

 

В) Види моніторингу, що виконуються іншими організаціями:

 • моніторинг стану лісів, який виконується «Укрдержліспроектом» за спеціальною програмою, узгодженою з європейською;
 • інвентаризація лісів і ведення лісового кадастру, які також виконуються «Укрдержліспроектом»;
 • моніторинг радіоактивного забруднення лісів;
 • багаторічні наукові дослідження.

 

Г) Окремими питаннями, пов’язаними з вимогами ЛОР щодо моніторингу, який може проводитися як самим підприємством, так і запрошеними спеціалістами, є такі:

 • моніторинг рідкісних і зникаючих видів флори та фауни;
 • моніторинг ефективності лісогосподарських і природоохоронних заходів;
 • моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів.

Цей перелік може включати й інші види моніторингу, що проводяться на підприємстві.